Antosan sakedap...

HariringPOP SUNDA

Koleksi puluhan lagu pop Sunda ti Bimbo, Doel Sumbang, Darso sareng sajabina. Kupingkeun heula sateuacan ngundeur. Pencet kenop player kanggo ngadangukeun, klik-katuhu dina link kanggo ngundeur. Perhatosan: Upami tos disimpen dina komputer salira, gentos nami file anu diundeur saluyu sareng judul lagu. Upami teu kitu, file anu tos diundeur baris katimpah ku file nu enggal, margi namina sami: preview.mp3.

BIMBO
 1. Bimbo - Perepet Jengkol
 2. Bimbo - Randa Bengsrat
 3. Bimbo - Sambat Akang
 4. Bimbo - Ceuk Emil Salim
 5. Bimbo - Du'akeun Akang
 6. Bimbo - Kabogoh Kuring
 7. Bimbo - Lalaki
 8. Bimbo - Basa Sunda
 9. Bimbo - Euleuh Euy
 10. Bimbo - Balebat
 11. Bimbo - Indung
Pop Sunda Heubeul
 1. Pileuleuyan
 2. Tongtolang Nangka
 3. Panon Hideung
 4. Euis
 5. Hariring Kuring
 6. Ku Naon Neuteup Ka Abdi
 7. Cau Ambon
 8. Diah Iskandar - Teungteuingeun
 9. Diah Iskandar - Sorban Palid
 10. Diah Iskandar - Bubuy Bulan
 11. Diah Iskandar - Panon Hideung
 12. Diah Iskandar - Bubuy Bulan
 13. Diah Iskandar - Beas Beureum
 14. Diah Iskandar - Es Lilin
 15. Diah Iskandar - Ka Huma
 16. Diah Iskandar - Pepeling
 17. Diah ISkandar - Sapu Nyere Pegat Simpay
 18. Bangbung Ranggaek
 19. Manuk Dadali (angklung)
Calung
 1. Darso & Dety - Calung Darso 78 - Leuleuileuyang.mp3 (4.498 KB)
 2. Darso & Dety - Calung Darso 78 - Mojang Komersil.mp3 (5.546 KB)
 3. Darso & Dety - Calung Darso 78 - Panganten Anyar.mp3 (5.746 KB)
 4. Darso & Dety - Calung Darso 78 - Pasangka-sangka.mp3 (4.070 KB)
 5. Darso & Dety - Calung Darso 78 - Randa Teladan.mp3 (5.074 KB)
 6. Calung Darso - Vol 9 - Angkrek Japati.mp3 (5.930 KB)
 7. Calung Darso - Vol 9 - Malati Sagagang.mp3 (6.296 KB)
 8. Calung Darso - Vol 9 - Ucang Angge.mp3 (4.900 KB)
 9. Calung Darso - Kudu Kumaha.mp3 (3.958 KB)
 10. Calung Darso - Lembur Singkur.mp3 (7.018 KB)
 11. Calung Darso - Maribaya Neundeuk Tapak.mp3 (6.262 KB)
 12. Calung Darso - Rengganis.mp3 (5.156 KB)
 13. Calung Darso - Saha Nu Lepat.mp3 (5.090 KB)
 14. Calung Darso - Sanes Abdi Nu Lepat.mp3 (4.684 KB)
 15. Calung Darso - Sasab.mp3 (5.326 KB)
 16. Calung Darso - Kokoloteun.mp3 (6.244 KB)
 17. Darso Calung - Tanjung Baru.mp3 (4.286 KB)
 18. Darso Calung - Taman Carita.mp3 (5.110 KB)
 19. Darso Calung - Situ Patenggang.mp3 (5.431 KB)
 20. Darso Calung - Situ Patenggang duet .mp3 (5.974 KB)
 21. Darso Calung - Sisi Tanjakan.mp3 (5.167 KB)
 22. Darso Calung - Sarua Jeung Bohong.mp3 (3.959 KB)
 23. Darso Calung - Rendegan.mp3 (5.459 KB)
 24. Darso Calung - Rek Dikumaha.mp3 (3.766 KB)
 25. Darso Calung - Mawar Bodas.mp3 (5.572 KB)
 26. Darso Calung - Matak Kabita.mp3 (5.382 KB)
 27. Darso Calung - Leuyang.mp3 (3.885 KB)
 28. Darso Calung - Kiara.mp3 (4.089 KB)
 29. Darso Calung - Jungjunan.mp3 (4.550 KB)
 30. Darso Calung - Cahaya Cinta.mp3 (4.474 KB)
 31. Darso Calung - Bentang Cilampuyang.mp3 (5.418 KB)
 32. Darso Calung - Bandung Ciparay.mp3 (4.134 KB)
 33. Darso Calung - Bendu.mp3 (3.886 KB)
 34. Darso - Tanjakan Burangrang.mp3 (5.132 KB)
Doel Sumbang
 1. Doel Sumbang - Laut
 2. Doel Sumbang - Dina Amparan Sajadah
 3. Doel Sumbang - Ema (Edanna Manusia)
 4. Doel Sumbang - Bulan Batu Hiu
 5. Doel Sumbang - Urang Sunda
 6. Doel Sumbang - Pulisi Noban
 7. Doel Sumbang - Bulan Batu Hiu
 8. Doel Sumbang - Kota Sumedang
 9. Doel Sumbang - ABG
 10. Doel Sumbang - Pangandaran
 11. Doel Sumbang - Mang Darman
 12. Doel Sumbang - AI
 13. Doel Sumbang - Momotoran
 14. Doel Sumbang - Sisindiran
 15. Doel Sumbang - Awewe Sapi Daging
 16. Doel Sumbang - Somse
 17. Doel Sumbang - Nani
 18. Doel Sumbang - Mumun
 19. Doel Sumbang - Pulisi Noban
 20. Doel Sumbang - Jalma Leutik
 21. Doel Sumbang - Gunung Bromo
 22. Doel Sumbang - Wali Kota
 23. Doel Sumbang - Tuturut Munding
 24. Doel Sumbang - Talaga Warna
 25. Doel Sumbang - Teteh
 26. Doel Sumbang - Teu Walakaya
 27. Doel Sumbang - Sono Ka Kodim


P U P U H

Kanggo lilinggeran dina ngawanohkeun pupuh ka para nonoman Sunda, kasanggakeun pupuh 17 dina wangun MP3. Susuganan ku cara kieu, pupuh Sunda henteu dugi ka lastari kadeseh jaman. Mudah-mudahan.

 1. Pupuh Dangdanggula Kacapi
 2. Pupuh Dangdanggula Kawih.mp3 (1.690 KB)
 3. Pupuh Dangdanggula.mp3 (5.422 KB)
 4. Pupuh Durma Kacapi .mp3 (1.950 KB)
 5. Pupuh Durma Kawih .mp3 (1.800 KB)
 6. Pupuh Durma.mp3 (1.948 KB)
 7. Pupuh Pangkur Kawih .mp3 (1.390 KB)
 8. Pupuh Pangkur.mp3 (1.448 KB)
 9. Pupuh Gambuh Kacapi .mp3 (1.428 KB)
 10. Pupuh Gambuh Kawih .mp3 (1.338 KB)
 11. Pupuh Gambuh.mp3 (1.426 KB)
 12. Pupuh Sinom Kacapi .mp3 (1.907 KB)
 13. Pupuh Sinom Kawih .mp3 (1.811 KB)
 14. Pupuh Sinom.mp3 (1.904 KB)
 15. Pupuh Sinom.mp3 (696 KB)
 16. Pupuh Gurisa Kacapi .mp3 (1.499 KB)
 17. Pupuh Gurisa Kawih .mp3 (1.415 KB)
 18. Pupuh Gurisa.mp3 (1.498 KB)
 19. Pupuh Wirangrong Kacapi .mp3 (1.545 KB)
 20. Pupuh Wirangrong Kawih .mp3 (1.461 KB)
 21. Pupuh Wirangrong.mp3 (1.542 KB)
 22. Pupuh Jurudemung Kacapi .mp3 (1.231 KB)
 23. Pupuh Jurudemung Kawih .mp3 (1.156 KB)
 24. Pupuh Jurudemung.mp3 (1.230 KB)
 25. Pupuh Mijil Kacapi .mp3 (1.147 KB)
 26. Pupuh Mijil.mp3 (1.144 KB)
 27. Pupuh Mijil.mp3 (1.144 KB)
 28. Pupuh Lambang Kacapi .mp3 (1.086 KB)
 29. Pupuh Lambang Kawih .mp3 (1.014 KB)
 30. Pupuh Lambang.mp3 (1.084 KB)
 31. Pupuh Lambang.mp3 (2.454 KB)
 32. Pupuh Ladrang Kacapi .mp3 (1.027 KB)
 33. Pupuh Ladrang Kawih .mp3 (973 KB)
 34. Pupuh Ladrang.mp3 (1.024 KB)
 35. Pupuh Asmarandana Kacapi .mp3 (1.006 KB)
 36. Pupuh Asmarandana Kawih .mp3 (947 KB)
 37. Pupuh Asmarandana.mp3 (1.004 KB)
 38. Pupuh Balakbak Kacapi .mp3 (1.472 KB)
 39. Pupuh Balakbak Kawih .mp3 (1.379 KB)
 40. Pupuh Balakbak.mp3 (1.470 KB)
 41. Pupuh Magatru Kacapi .mp3 (1.315 KB)
 42. Pupuh Magatru Kawih .mp3 (1.235 KB)
 43. Pupuh Magatru.mp3 (1.312 KB)
 44. Pupuh Kinanti Kacapi .mp3 (1.180 KB)
 45. Pupuh Kinanti Kawih .mp3 (1.150 KB)
 46. Pupuh Kinanti.mp3 (1.178 KB)
 47. Pupuh Kinanti Salendro & Kacapi .mp3 (923 KB)
 48. Pupuh Kinanti Salendro & Kawih .mp3 (858 KB)
 49. Pupuh Kinanti Salendro .mp3 (920 KB)
 50. Pupuh Maskumambang Kacapi .mp3 (1.274 KB)
 51. Pupuh Maskumambang Kawih .mp3 (1.209 KB)
 52. Pupuh Maskumambang.mp3 (1.272 KB)
 53. Pupuh Pucung Kacapi .mp3 (1.034 KB)
 54. Pupuh Pucung Kawih .mp3 (939 KB)
 55. Pupuh Pucung.mp3 (1.032 KB)
 56. Pupuh PUCUNG.mp3 (6.721 KB)
 57. Pupuh Pucung.mp3 (2.557 KB)


CIANJURAN

Koleksi 169 lagu Cianjuran. Kupingkeun heula sateuacan ngundeur. Pencet kenop player kanggo ngadangukeun, klik-katuhu dina link kanggo ngundeur. Perhatosan: Upami tos disimpen dina komputer salira, gentos nami file anu diundeur saluyu sareng judul lagu. Upami teu kitu, file anu tos diundeur baris katimpah ku file nu enggal, margi namina sami: preview.mp3.

 1. Ani Sukmawati - Rengganis Banjar Sinom Pnb. Kulu2 Bem
 2. Ani Sukmawati - Rajah
 3. Ani Sukmawati - Papatet Ratu Pangauban Pnb. Kartika
 4. Ani Sukmawati - Pamuradan Pnb. Sengot Kaleran
 5. Ani S. - Pakuan Talutur Pangauban Rakitan Pakuan Pnb. Paksi Tuwung
 6. Ani Sukmawati - Lor Loran Asmarandana Rancag Pnb. Udan Mas
 7. Ani Sukmawati - Lampuyangan Erang Barong Pnb. Tablo
 8. Ani Sukmawati - Eros Kapati Pati Pnb. Lara Lara)
 9. Ani Sukmawati - Bubuka Cianjuran Timbanganten
 10. Ani Sukmawati - Sinom Pangrawit Simpay Kangen Pnb. Pangantenan
 11. Ani Sukmawati - Bubuka Cianjuran Timbanganten
 12. Ani Sukmawati - Teja Mantri Goyong Bungur
 13. Ani Sukmawati - Mupu Kembang Raja Mantri Budak Ceurik
 14. Ani Sukmawati - Mangari Kentar Ajun Toropongan
 15. Ani Sukmawati - Dunga Jungjunan Pnb. Matak Naon
 16. Ani Sukmawati - Asmarandana Kangen Mulang Ka Sarakan Pnb. Duda
 17. Cianjuran - Asmarandana Polos HJ
 18. Cianjuran - Karang Setra
 19. Cianjuran - Jemplang Panganten
 20. Cianjuran - Jangji Asih
 21. Cianjuran - Sedih Pati-Sorog
 22. Cianjuran - Tali Rasa-Pelog
 23. Cianjuran - Bajigjag - Salendro
 24. Cianjuran - Sebrakan Pelog
 25. Cianjuran - Madendasari
 26. Cianjuran - Sinom Satria
 27. Enah Sukaenah - Sinom Genjlong Alok Genjlong Pnb. Sedih Kingkin
 28. Enah Sukaenah - Sinom Erang Asmarandana Pancaniti Pnb. Puspita Ligar
 29. Enah Sukaenah - Pangreureuhan Pataruman Pnb. Lembur Kuring
 30. Enah Sukaenah - Bayu Asih Talutur Sorog Pnb. Pangjajap
 31. Euis Komariah - Panca Niti Bingbang Rasa Pnb. Rumingkang
 32. Euis Komariah - Taman Endah Pnb. Selabintana
 33. Euis Komariah - Kelar Pikir Pnb. Lembur Kuring
 34. Euis Komariah - Budak Leungit Pnb. Budak Ceurik
 35. Euis Komariah - Kasengsrem Polos Pnb. Jalan Satapak
 36. Euis Komariah - Kinanti Kaum Jembar Manah Pnb. Leuheung Leuheung
 37. Euis Komariah - Jemplang Leumpang Muara Beres Pnb. Lokatmala
 38. Euis Komariah - Cumantaka Kaleleban Pnb. Maneuh Kanu Euweuh
 39. Euis Komariah - Budak Leungit Pnb. Budak Ceurik
 40. Ida Widawati - Udan Iris Pnb. Lumengis
 41. Ida Widawati - Tejamantri Goyong Pnb. Priangan Katresnan
 42. Ida Widawati - Tegal Ela Ela Kasaha
 43. Ida Widawati - Sumedang I Sumedang II Kawisaya
 44. Ida Widawati - Sinom Sawat Cirebonan Peuting Katineung
 45. Ida Widawati - Sekar Ligar Brangta Pnb. Kumalayang
 46. Ida Widawati - Sekar Gambir Pnb. Surya Medal
 47. Ida Widawati - Sedih Asih Pager Ageung Bangbang Kolentang
 48. Ida Widawati - Sebrakan Pelog Paksi Tuwung
 49. Ida Widawati - Sabengbatan Pnb. Kembang Gadung
 50. Ida Widawati - Luminjing I Luminjing II Katompernakeun
 51. Ida Widawati - Lor Loran Gunungsari Kembang Asih
 52. Ida Widawati - Liwung Sawat Kentar Miring Kapeurih
 53. Ida Widawati - liwung parakan jalendra renggong gede
 54. Ida Widawati - Kinanti Kaum Asmarandana Rancag Padesaan
 55. Ida Widawati - kaleleban nandasa mega sutra
 56. Ida Widawati - Gunungsari Wani Wani Renggong Manis
 57. Ida Widawati - Gawil Rucita Bangbara
 58. Ida Widawati - Gawil Mega Sutra
 59. Ida Widawati - Gambaran Bentang Panyileukan
 60. Ida Widawati - cinta waas pegat duriat langit endah
 61. Ida Widawati - Bubuka Sedih Pati
 62. Ida Widawati - Bubuka Pangrungrum
 63. Ida Widawati - Bubuka Langit Endah
 64. Ida Widawati - Bubuka Hatur Salam Gambaran
 65. Ida Widawati - Bubuka Genjlong
 66. Ida Widawati - Bubuka Cceurik Rahwana
 67. Ida Widawati - Torotot Heong
 68. Ida Widawati - Tali Rasa Pnb. Panglipur
 69. Ida Widawati - Sinom Bungur Panungtungan
 70. Ida Widawati - Setra Satria Ngumbar Lamunan
 71. Ida Widawati - Sedih Pati Pnb. Panyiptaan
 72. Ida Widawati - Sedih Asih Pnb. Deungkleung
 73. Ida Widawati - Kulu Kulu Barat Pnb. Kunang Kunang
 74. Ida Widawati - Kulu2 Barat Tarik Kulu2 Barat Kendor Nyawang Asih
 75. Ida Widawati - Kingkilaban
 76. Ida Widawati - Kentar Ajun Kapaksi Renggong Gede
 77. Ida Widawati - Jeruk Manis Pnb. Panghegar
 78. Ida Widawati - Jemplang Karang Nyawang Bulan
 79. Ida Widawati - Gunungsari Pnb. Karangsari
 80. Ida Widawati - Genjlong
 81. Ida Widawati - Garutan Pnb. Pangantian
 82. Ida Widawati - Cikamiri Pnb. Layung Sari
 83. Ida Widawati - Ceurik Rahwana Pnb. Kulu Kulu Setra
 84. Ida Widawati - Bajigjag Macan Ucul
 85. Ida Widawati - Torotot Heong
 86. Ida Widawati - Tali Rasa Pnb. Panglipur
 87. Ida Widawati - Sinom Bungur Panungtungan
 88. Ida Widawati - Setra Satria Ngumbar Lamunan
 89. Ida Widawati - Sedih Pati Pnb. Panyiptaan
 90. Ida Widawati - Sedih Asih Pnb. Deungkleung
 91. Ida Widawati - Kulu Kulu Barat Pnb. Kunang Kunang
 92. Ida Widawati - Kulu2 Barat Tarik Kulu2 Barat Kendor Nyawang Asih
 93. Ida Widawati - Kentar Ajun Kapaksi Renggong Gede
 94. Ida Widawati - Jeruk Manis Pnb. Panghegar
 95. Ida Widawati - Jemplang Karang Nyawang Bulan
 96. Ida Widawati - Gunungsari Pnb. Karangsari
 97. Ida Widawati - Genjlong
 98. Ida Widawati - Garutan Pnb. Pangantian
 99. Ida Widawati - Cikamiri Pnb. Layung Sari
 100. Ida Widawati - Ceurik Rahwana Pnb. Kulu2u Setra
 101. Ida Widawati - Bajigjag Macan Ucul
 102. Ina Kosasih - Sinom Pamedaran Sinom Ela Budaya Renggong Manis
 103. Ina Kosasih - Ulah Kitu
 104. Ina Kosasih - Sekar Gambir Midangdam
 105. Ina Kosasih - Santika
 106. Ina Kosasih - Reumbeuy Bandung
 107. Ina Kosasih - Purnama Cinta
 108. Ina Kosasih - Ombak-ombakan
 109. Ina Kosasih - Madendasari Surya Medal
 110. Ina Kosasih - Liwung Jiwa Kasuat-suat
 111. Ina Kosasih - Kulu-Kulu Barat Kulu-Kulu Sadunya
 112. Ina Kosasih - Kamelang
 113. Ina Kosasih - Kadewan Bali
 114. Ina Kosasih - Hay-hay Tapi Er-er
 115. Ina Kosasih - Bubuka Jipang Narangtang
 116. Ina Kosasih - Bayubud Kumareumbing
 117. Ina Kosasih - Gilangsari
 118. Ina Kosasih - Balebat
 119. Ina Kosasih - Sebrakan Toya Mijil Paksi Tuwung
 120. Ina Kosasih - Lor-loran Pajeg Renggong Malang
 121. Ina Kosasih - Kinayungan Talutur Geter Asih
 122. Ina Kosasih - Kapaksi Malih Warni Gaya
 123. Ina Kosasih - Bubuka Rajah Pamunah
 124. Ina Kosasih - Banjar Sinom Teuteup Deudeuh
 125. Ina Kosasih - Samagaha Pikir Jalir Pangji
 126. Ina Kosasih - Jemplang Leumpang Nimang
 127. Ina Kosasih - Daya Asmara Sekar Denta Kelar-kelar
 128. Ina Kosasih - Bubuka Sempalan
 129. Ina Kosasih - Asmarandana Degung Dangdanggula Degung Degung Ciaul
 130. Ina Kosasih - Sabrakan Sapuratina Bayu-bayu
 131. Ina Kosasih - Pamuradan Ngumbar Lamunan
 132. Ina Kosasih - Bubuka Sinyur
 133. Ina Kosasih - Bubuka Sengot
 134. Ina Kosasih - Banyu Randeg Banyu Maruta Purba Winaya
 135. Ina Kosasih - Daya Asmara Sekar Denta Kelar-kelar
 136. Kacapi Suling Cianjuran - Suara Parahyangan - Kembang Wera
 137. Kacapi Suling Cianjuran Suara Parahyangan - Sabilulungan
 138. Mamah Dasimah - Bubuka Sunda Mekar
 139. Mamah Dasimah - Tepang Deui Tembang Deui
 140. Mamah Dasimah - Aduh Ieung
 141. Mamah Dasimah - Tepang Deui Tembang Deui
 142. Mamah Dasimah - Reumis Girimis Kasedih
 143. Mamah Dasimah - Papatet Ratu Pangapungan Mangu Mangu
 144. Mamah Dasimah - Nyawang Harepan
 145. Mamah Dasimah - Instrumental Waditraan
 146. Mamah Dasimah - Dalingding Asih
 147. Mamah Dasimah - Nataan Gunung Pnb. Bulan Tumanggal
 148. Mamah Dasimah - Ceurik Rahwana Pnb. Gandrung Gunung
 149. Mamah Dasimah - Udan Mas Udan Iris Pnb. Campaka Kembar
 150. Mamah Dasimah - Sungkeman Pnb. Kingkilaban
 151. Mamah Dasimah - Panutup Sekar Duaan
 152. Nenden Dewi Kania - Setra Satria Pnb. Gandrung Gunung
 153. Nenden DK - Samagaha Pikir Bogoh Teu Sapikir Pnb. Karanginan
 154. Nenden DK - Papatet Mupu Kembang Rajamantri Pnb. Toropongan
 155. Nenden DK - Mangari Dangdanggula Pancaniti Pnb. Kasuat Suat
 156. Nenden Dewi Kania - Udan Mas Udan Iris Pnb. Lara Lara
 157. Neneng Dinar - Jeritna Hate Karang Setra Pnb. Sarakan Pangbalikan
 158. Neneng Dinar - Toya Mijil Mega Warna Pnb. Mega Malang
 159. Neneng Dinar - Rara Inten Torotot Heong
 160. Neneng Dinar - Lingga Hiyang Paksi Tuwung
 161. Neneng Dinar - Bentang Kuring Ukur Cimata Pnb. Garutan
 162. Nining Sekarningsih - Udan Mas Udan Iris Pnb. Gandrung Gunung
 163. Kentar Ajun Pagunungan Toya Mijil Malih Warni Pnb. Angin Peuting
 164. Nining Sekarningsih - Rajah
 165. Nining Sekarningsih - Papatet Ratu Pangauban Pnb. Kartika
 166. Popon Warnengsih - Sungkawa Kumambang Pnb. Teu Leungit Kadeudeuh
 167. Popon Warnengsih - Manangis Liwung Sawat Pnb. Palangsiang
 168. Popon Warnengsih - Liwung Jaya Cirebonan Pnb. Selabintana
 169. Popon Warnengsih - Pakemitan Bayeungyang Pnb. Gupay Kadeudeuh


LAGU-LAGU MANG KOKO


 
Tati Saleh
 
 
DEGUNG RAMPAK SEKAR