Antosan sakedap...

KaulinanGame atanapi kaulinan Onyet Oyag ieu teh mangrupi karya nonoman Sunda, kang Sukma, nu ngageugeuh Sarwa Sunda. Wujudna mangrupa kaulinan edukatif pikeun ngajembaran kosakata basa Sunda. Cocog pikeun ngatik barudak sangkan henteu malulu ngoprek kaulinan (game) anu kurang mangpaat.


  • Klik di dieu kanggo ngawitan maen.
  • Hoyong maen bari offline? Undeur di dieu atanapi di dieu.