Antosan sakedap...

16 November 2008

Uubar

Panyakit, ceuk kolot mah ulah diogo. Kitu soteh mun saukur salesma atawa batuk sautak-saeutik. Kitu we cukup ku ubar kampung, pamatahan kolot. Tapi jaman ayeuna beda deui. Nirisan saeutik ka dokter.
foto: tabloidnova.com
Ngan nu aneh mah ki lanceuk. Basa awakna karasa rada teu ngarareunah, nya niat rek ka dokter. Tapi ku sabab hoream indit, kalahka nitah batur. Dibejaan we nu karasana ieu, mimiti karasana poe anu jst.

Basa ubarna didahar, tetela cageur. Ngan omat ulah diturutan, bisi nu dititahna deleka. Der keh ngomong ka dokter keur hese miceun, padahal urangna keur mencret. Pan bahaya :-)
Aos seratan sagemblengna...