Antosan sakedap...

20 Januari 2010

MILIK IING

Milik Iing mirilik ti sisi ti gigir. Bi Icih ti Cikijing ngirim kicimpring, cingcirining milik Iing lir istri pinilih. Ditilik ti gigir kriting, diintip ti pipir.. bintit. Bisi Bi Icih isin, Iing nitip pipiti isi cicis. Ih, Bi Icih nyirintil lir ijid. "Iing, Bi Icih ngirim kicimpring bisi Iing ngicip-ngicip giribig di pipir Nini Imi. Bi Icih ijid ngintip pipiti isi cicis. Bi Icih ngirim lin bisnis kicimpring! Jig nyingkir! Si!"

Iing inggis digitik Bi Icih, tirilik nyingkir. Di pipir Nyi Iting, Iing nilik-nilik bitis. Jih, bitis Nyi Iting 'ning. Iing ngintip birit Nyi Iting ti pipir, nyidik-nyidik bisi imbit Nyi Iting mirip pipiti Bi Icih.

"Ngintip, Ing?" Nyi Iting mimiti inggis diintip.

Iing cicing, birit Iing tiis. Ting! Iing mikir ngicip-ngicip Nyi Iting.

"Nyingkir!" Biwir Nyi Iting kiriting.

"Nyi Iting, Iing inggis digitik Bi Icih. Iing ngiring cicing di Nyi Iting," Iing mimiti ciriwis.

Nyi Iting gigis mikir Bi Icih, sirintil nilik-nilik Iing. "Iing tiris?"

Iing cicing, inggis nyi Iting mikir-mikir nyisig piriwit. Iing inggis digitik.

"Bisi tiris, cicing di pipir!" Nyi Iting mimiti tiis.

Iing ngincig mipir-mipir sisi bilik. Ih, milik si Iing. Nyi Iting nyiwit birit Iing, Iing nyiwit pipi Nyi Iting.

"Idih, Iing ciriwis... hi..hi..hi..," Nyi Iting nyikikik, tirilik ngiring ngiciprit mipir-mipir sisi bilik. Iing mikir. Nyi Iting ngiring? Cingcirining Nyi Iting...tiris!

Prikitiw!

SundaBlog Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.
Aos seratan sagemblengna...


19 Januari 2010

MELENGE

Hey, cewek.." Cep Memed gelenye ngeceng Neng Yeyet cewek Nyengseret. Neng Yeyet nyeredet, replek nyered besek pepes lele memeh ngentep-ngentep kerewed.

"Cep Memed rese deh!" gerewek Neng Yeyet. "Rek ngeteng pepes lele, rek ngeteng kerewed, Cep Memed?"

Cep Memed nyerengeh. Neng Yeyet meletet. Eleh deet, Cep Cep Memed ngeteng pepes lele.

"He..he..pepes lele teh gepeng, Neng Yeyet," cek Cep Memed memeh dehem.

"Eh, cerewed. Gepeng-gepeng ge mencenges lele teh, lele Plered. Kerewed erek, Med?" cek Neng Yeyet.

"Yey, kerewed ledeh, meser keretek we.." cek Cep Memed ngece Neng Yeyet.

"Cep Memed gehel, Cep Memed pesek!" Neng Yeyet rek mewek. Memeh leweh Neng Yeyet cewek Nyengseret teh neke Cep Memed. Kelewer... Cep Memed beser.

"Yeeey.... Cep Memed beseer..Cep Memed beseeerrrr!" gerewek Neng Yeyet.

Beres ngece Cep Memed, Neng Yeyet nyerengeh. Eh, Cep Memed ngeleketek. Neng Yeyet getek. Neng Yeyet dengdek, kelek Neng Yeyet ngeplek. Kelewer.... Yey, Neng Yeyet ge.... beser!

Cep Memed elengeh.

Wew!!
Aos seratan sagemblengna...