Antosan sakedap...

03 Maret 2009

Berekat

Nginget-nginget jaman keur budak, salah sahiji nu kainget teh berekat. Teuing kunaon, asa napel bae nepi ka kiwari. Ongkoh meureun pedah ayeuna mah tara manggih deui berekat.

Ke naon kitu ari berekat teh? Sabenerna mah dahareun ti nu hajat (biasana sunatan) atawa sukuran, teu kurang teu leuwih. Dahareun ieu teh diwadahan dina pipiti (anyaman tina awi, wangunna segi opat, aya tutupan), eusina sangu jeung deungeunna: daging (sapi atawa embe), kukumbu kacang, sambel goreng kentang, pasak bihun, kadang-kadang ditambahan ku ranginang atawa opak jeung cau. Mun teu make daging, biasana diganti ku endog hayam. Sangu biasana diteundeun panghandapna, ditilaman ku daun cau. Geus kitu ditutupan deui ku daun cau. Tah deungeun sangu diteundeunna dina daun cau nu ieu.
ilustrasi (foto: www.oleh-oleh.nl)
Nu sukuran biasana sok peuting, bada isa. Mun pun bapa diulem ka nu sukuran, sok ditungguan tunduh-tunduh oge, sabab engke pasti mawa berekat. Mani asa ngeunaaah... teh da. Pedah arang manggih meureun ongkoh, ma'lum sagala samporet. Biasa sapopoe dahar jeung beuleum peda atawa sangray teri, pan ari aya berekat mah bisa dahar daging, najan ukur sakeureut bari jeung dibagi-bagi.

Ayeuna mah geus euweuh berekat dina pipiti teh. Diganti ku nasi dus, dahareunana leuwih marodel, leuwih aralus. Kadang-kadang diganti ku atahan nu hargana leuwih marahal. Tapi kani'matan ngadahar berekat dina pipiti tetela teu bisa ditukeuran ku naon bae oge.

Nineung.
Aos seratan sagemblengna...