Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 21 Agustus 2012

Wilujeng Boboran Siam 1433 H

Bener ceuk kolot, waktu teh lir ibarat tatit, ngan sakilat-sakilat. Asa anyar keneh Lebaran, ku teu karasa geus Lebaran deui bae. Cenah mah eta teh cingcirining urang betah kumelendang di alam dunya. Enya da sakumaha ripuhna oge, kangaranan jelema mun dititah nyingkah ti alam dunya ieu tangtu embung.

Lebaran atawa Idul Fitri teh saestuna minangka poe kabungahan satutasna nyacapkeun ibadah saum sabulan campleng. Ibadah nu datangna ngan sataun sakali dina bulan Romadon. Nya dina bulan ieu pisan urang dilatih pikeun leuwih ngaronjatkeun kualitas ibadah katut sikep dina kahirupan sapopoe, sangkan ka hareupna bisa dipraktekkeun kalawan istiqomah.

Jadi tangtu salah kacida jelema anu dina bulan puasa mah ninggalkeun sagala kama'siatan, ari dina bulan sejenna balik deui kana kabiasaan samemehna. Upamana bae salila bulan puasa mah pere tara ngomongkeun batur, sanggeus Lebaran mah der deui we kabiasaan heubeul teh dilakonan. Majarkeun teh cenah da geus lain bulan puasa ieuh :)Ieu mah lain mapatahan, tapi istuning itung-itung ngingetan diri sorangan, sabab nya kitu pisan anu karasa ku kuring. Nu matak, hayu ah urang silih du'akeun sangkan saenggeus Lebaran urang bisa teteg panceg dina kahadean. Sugan ari ku silih du'akeun tur silih elingan mah moal mangprung teuing, atawa cek paribasa tea mah moalnepi ka lali ka purwadaksi. Wilujeng Boboran Siam, sih hapunten anu kasuhun ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, bilih aya langkung saur bahe carek, mugia kersa ngalubarkeun samudaya kalepatan tur kaluluputan.

SundaBlog Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: