Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 24 Agustus 2012

Bujur Pun Uju

Subuh-subuh Uju tuturubun muru sumur tujuh. Puguh bujur Uju nuju muruput kudu buru-buru muncrut luhur tunggul. Hulu Uju nyuhun dudukuy, sungut Uju nyungcung udud kuntung surutu. Brut, brut, brut, Uju muncrut tujuh puluh gunduk, turug-turug muncung tur munu'u. Ujug-ujug kurunyung kunyuk buntung nubruk bujur Uju nu nuju murus. Uju nyuksruk. Hulu Uju nyurungkuy nubruk dukuh. Huntu Uju murudul tujuh.

"Huh, kunyuk dusun, nurustunjung! Tuluung... tuluuung!" Uju mundut tulung.

Kunyuk buntung murungkut, buru-buru nyumput, tuluy mumuluk cuhcur tur nyuruput susu bubuk luhur suluh nu muncugug. Uju murukusunu, nyusut bujur nu ngucur urut murus, tuluy nyusud kunyuk buntung. Untung kunyuk nyumput. Mun Uju ngurunyung tuluy nungkup, kunyuk buntung kudu buru-buru nulup bujur Uju nu mudugdug urut murus ku cucuk rungkun. Mun purun, sundut bujur Uju ku kuntung surutu nu nuju hurung.

Ujug-ujug burudul lutung tujuh puluh tujuh. Uju nyumput, ngudupung mungguh nyuksruk, tuluy mungkus bujur nu juuh ku urut bungkus cuhcur. Lutung mulung dudukuy Uju ku curuk, nungkup sungut ku tutup buuk, tuluy ngungkug muru suung nu mucunghul pukul tujuh punjul tujuh.

Kunyuk ngutruk tur kukulutus. Mun Uju nu purunyus tulus nungkup kunyuk, kunyuk kudu mungkus cuhcur ku urut nyusut muncrut, tuluy nutur-nutur bujur tujuh puluh tujuh lutung nu muru suung. Untung Uju tuluy ngungkug muru tungtung gunung Susuru. Duh, nuhun Uju.

SundaBlog

Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: