Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 07 November 2011

Majalah Humor Sunda Cakakak GRATIS!

Urang Sunda kawentar resep banyol alias humor. Ceuk beja, jelema nu resep heureuy, resep banyol, resep humor, jarang katerap kasakit. Humor oge bisa jadi terapi atawa ubar keur nu gering. Ngan omat tong loba teuing heureuy di hareupeun nu boga panyakit bengek atawa asma. Lain ku nanaon, sok eungap :)

Tah, bilih peryogi hiburan, mangga undeur bae majalah humor basa Sunda Cakakak edisi munggaran, GRATIS!

Nyanggakeun...


SundaBlog Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna:

4 baraya mairan:

Baraya Nyamuni mairan:

Kang neda widi ngundeur ebookna...!!! hatur nuhun sateuacanna....

SundaBlog mairan:

Mangga Kang, sami-sami...

Baraya Nyamuni mairan:

Kang, naha mung jilidna wungkul, hatur nuhun.

Wass,
Disimkuring di State of Qatar

SundaBlog mairan:

Piraku? Nu sanes oge parantos ngalundeur, format pdf, ageungna 14,5 Mb. Dicobian deui atuh...