Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 05 November 2011

Buku-buku Heubeul

Ieu gambar sababaraha buku pelajaran basa Sunda anu kantos janten "primadona" dina jamanna: Ganda Sari, Umi jeung Udi, Taman Pamekar. Kiwari kantun waasna.
PAMEKAR BASA
Anggoeun di Kelas Tilu SD

Di susun ku : A.SANUSI
Penerbit " TARATE " Bandung 1978

SundaBlog Hak Cipta ditangtayungan ku undang-undang. Salira diwenangkeun nyutat ieu tulisan - boh sapalih atanapi sagemblengna - kalawan sarat kedah nyerat ngaran nu nulis sareng live link (tumbu anu tiasa di-klik) ka SundaBlog. Mugi janten perhatosan.


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna:

4 baraya mairan:

Kalakay mairan:

Ieu anu ku simkuring dipaluruh teh, Taman Pamekar! Dupi ebook-na aya kitu?

Tata Danamihardja mairan:

ebookna kaleresan teu acan aya...

Baraya Nyamuni mairan:

Kang Tata, upami hard-copy-na abdi tiasa pesen, utamina buku-buku Taman Pamekar. Sabaraha pangaosna?

Tata Danamihardja mairan:

@Anonim Teu gaduh. Upami linggih di Bandung, cobian atuh di Palasari. Atanapi cobi ka Pa Mamat (rumahbacabukusunda.blogspot.com). Di dinya pami teu lepat mah tiasa motokopi..