Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 25 Oktober 2011

Ceramah Agama Islam Dina Basa Sunda

Seueur nu naroskeun perkawis ceramah Islam dina basa Sunda, hapunten nembe tiasa katedunan ayeuna. Nyanggakeun, mugia sing ageung mangpaatna.
 1. Drs. Jujun Junaedi - Nikah
 2. KHAF Ghozali - Tugas Risalah
 3. KHAF Ghozali - Syukur Nikmat
 4. KHAF Ghozali - Sabagean Ciri Agungna Islam
 5. KHAF Ghozali - Merangan Napsu
 6. KHAF Ghozali - Ayat-Ayat Allah
 7. Drs. Jujun Junaedi - Khitan
 8. Ceramah Kang Ibing
 9. Kang Ibing & KH Athian Ali 1
 10. Kang Ibing & KH Athian Ali 2
 11. Kang Ibing & KH Athian Ali 3
 12. Kang Ibing & KH Athian Ali 4
 13. KH Zakaria - Ni'mat-Ni'mat Allah


Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: