Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 28 Oktober 2008

Prosa Liris Basa Sunda Munggaran Dina Podcast

Keukeuh, najan kumaha bae oge, getih kasundaan teh masih keneh kimpel, teuing ku naon. Rarasaan kitu soteh, da ari prakna mah duka teuing. Ngan nu jelas, uteuk teh mindeng ngocoblak sorangan make basa Sunda. Mun dina mobil mah, mesinna masih keneh orisinil meureun, sanajan aksesorisna mah geus kacampuran ku nu lain-lain.

Ngotektak podcast dina internet, berekah can kawenehan manggihan podcast basa Sunda. Teuing mun kurang imeut neanganana. Mun tea mah bener can aya, kuring hayang jadi nu pangheulana nyieun podcast make basa Sunda. Sanajan teu dihususkeun jadi podcast basa Sunda, insya Allah, mun dipaengkeun, mun aya waktuna, mun teu hoream, mun kaduga keneh mayar akses internet, rek dileukeunan posting di Tata's Podcast. Memang rada beurat, soalna ngaran-ngaran upload audio mah rada beurat, ma'lum file-na galede.

Ke, ke, ke, naon ari podcast teh? Nurutkeun Wikipedia, podcast teh kurang leuwih runtuyan file media digital audio atawa video anu didistribusikeun ngaliwatan internet. Podcast bisa diundeur atawa didengekun langsung dina situs podcast.

Minangka ngalalanyahan, bilih aya nu peryogi, saheulaanan kakara prosa liris 'Bulan Jeung Bentang' nu dijieun podcast. Bisa diundeur, bisa oge didangukeun langsung dina situs Tata's Podcast. Mun hoream nganjang ka ditu, mangga dangukeun bae di dieu :)Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: