Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 31 Oktober 2008

Kikindeuwan

Kecap kikindeuwan geus arang dipake dina paguneman sapopoe. Naon cenah ari kikindeuwan teh? Dongengna, mangga dangukeun.

Kikindeuwan (podcast)

Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: