Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 26 September 2008

Langganan Via Email Kudu Mayar?

Geus sababaraha kali patalekan saperti kieu teh nepi ka kuring. Ngan nyaeta sok poho bae rek ngajawab dina blog teh. Biasana sok dijawab hiji-hiji via email.

Memang teu salah mun aya patalekan saperti kitu. Internet teu beda ti kahirupan sapopoe, pinuh ku rupa-rupa jalma anu sipatna beda-beda. Aya nu bageur, aya nu jahat. Aya nu ngamangpaatkeun email batur pikeun nipu. Aya oge nu ngiriman email spam bari jeung nu dikirimna teu nyaho nanaon, komo jeung menta dikirim email sagala. Jadi wajar lamun aya nu asa-asa, sieun kumaonam.

Sangkan henteu aya nu curiga atawa panasaran, patalekan di luhur teh mending dijawab di dieu bae. Jawaban singgetna: langganan email SundaBlog mah teu kudu mayar alias haratis. Tujuanana malulu sangkan nu waktuna samporet teu kudu muka SundaBlog, tapi dikirim sacara otomatis kana alamat email nu didaptarkeun.

Naon kauntunganana? Kauntungan sacara materi mah teu aya. Tapi, mun aya postingan anyar, tangtu baris pangheulana dibejaan, langsung kana email/inbox.

Naha nu kieu kaasup spam? Ah henteu, sabab nu dikirim email memang menta ku cara daptar. Teu kudu hariwang deuih, salian ti haratis, email nu didaptarkeun oge dijamin moal dijual ka pihak sejen.

Pamustunganana, langganan SundaBlog via email 100% aman tur haratis :-)

Mangga anu bade langganan kantun ngalebetkeun email wungkul.

Serat email salira di dieu:

Dijajapkeun ku FeedBurner


Pamaos SundaBlog

Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: