Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 22 Oktober 2006

Wilujeng Boboran SiamManawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: