Antosan sakedap...

SundaBlog | Tata Danamihardja | 04 Juli 2006

Ngatur E-mail di Yahoo! Groups


Lamun urang kabeneran rajin miluan mailing list (milis), pasti moal nanya deui naon ari Yahoo! Groups, anu taya lian ti situs nu nyadiakeun layanan milis gratis pangpopulerna dina mangsa kiwari. Sok sanajan loba kacida nu ngagunakeun milis di Yahoo!, tapi saenyana masih keneh rea anu can pati apal kumaha carana ngokolakeun atawa ngatur e-mail di Yahoo! Groups kalayan efektif. Upamana wae, kumaha cara nu gampang tur murah lamun hayang eureun tina milis (unsubscribe)? Kumaha carana sangkan ngan ukur narima email ukur sasiki (tina hiji milis) dina sapoena? Jeung saterusna.

Pikeun ngamangpaatkeun fitur-fitur nu aya dina Yahoo! Groups, cara nu pang idealna tangtu bae ku jalan ngakses langsung situs Yahoo! Groups (http://groups.yahoo.com) ngagunakeun Yahoo! ID nu dibikeun ka urang (carana sarua jeung lamun urang ngecek e-mail di Yahoo!). Tapi lamun hoream ku cara kitu, aya cara sejen nyaeta ku jalan ngamangpaatkeun sababaraha fitur Yahoo! kalawan make email nu urang pikeun ngaturna. Jadi teu kudu muka web Yahoo!, cukup ku ngirim email ti komputer urang. (Mun hayang leuwih irit biasana make Outlook Express atawa email client sejenna). Carana? Gampil pisan. Sok geura urang mimitian.

Sacara prinsip, kabeh milis di Yahoo! Groups ngabogaan rumus alamat e-mail saperti kieu: ngaran_group@yahoogroups.com

Contona: milistata@yahoogroups.com. Milistata teh taya lian ti conto ngaran milis.

Tah, tina rumus dasar ieu, urang bisa ngatur milis mana wae ku cara ngirimkeun email ka alamat milis nu dituju ku urang kalawan make rumus saperti kieu:
  • Eureun tina kaanggotaan: milistata-unsubscribe@yahoogroups.com Contona: milistata-unsubscribe@yahoogroups.com
  • Daptar jadi anggota: milistata-subscribe@yahoogroups.com
  • Digest , nyaeta narima email ti milis sapoe hiji (kabeh email nu asup ka milis dina poe eta geus dikantetkeun dina hiji email nu dikirim ka urang.) Kirim we email ka milistata-digest@yahoogroups.com Ku cara ngamangpaatkeun fitur digest ieu, urang teu kudu muka situs Yahoo! sabab email ti milis bakal dikirim ka urang sapoe sakali dina model 'rangkuman'
  • No Mail: Mun hoream nampaan email ti milis tapi angger masih jadi anggota, kirim e-mail kosong ka milistata-nomail@yahoogroups.com
  • Normal deui: Mun urang geus milih opsi Digest atawa No Mail, terus hayang balik deui kana pilihan normal (unggal pesen/email nu asup langsung dikirim kana email urang), tinggal kirim e-mail kosong ka milistata-normal@yahoogroups.com.
  • Ngahubungi moderator: Mun urang rek ngahubungi moderator milis tapi teu apal alamat e-mailna, kirim wae ka milistata-owner@yahoogroups.com
Naha emailna kudu dieusian saperti lamun urang ngirim email ka babaturan? Ah teu kudu. Nu penting mah alamat email nu ngirim alamat email urang) jeung alamat email nu dituju (upamana milistata-digest@yahoogroups.com). Malah subject atawa judul email oge teu kudu dieusian, sabab email urang teh engkena baris diproses sacara otomatis ku sistem Yahoo! Groups. Kecuali lamun rek ngahubungi moderator (milistata-owner@yahoogroups.com), nya eta mah pasti kudu make tulisan. Ari geus rek naon atuh make jeung ngahubungi moderator sagala ari euweuh nu rek diomongkeun mah?

Ngan kade, lamun rek ngatur atawa ngokolakeun milis ku cara saperti kieu, email nu dipake ngirim kudu sarua jeung email nu dipake narima email ti milis. Lamun urang biasa narima email ti milis ngagunakeun alamat atata@taeun.com upamana, nya alamat email ieu oge anu kudu dipake ngirim email pikeun ngatur-ngatur milis saperti anu ditataan di luhur.

Sakitu tah. Gampil pan? Teu kudu lieur-lieur, jeung nu penting murah meriah! Wilujeng NGIRIT!

Manawi kalandep, mangga tingali seratan sanesna: